Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” 2 kwietnia 2012 roku uruchomiło bezpłatną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego dla mieszkańców
z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj: Gmin: Blizanów, Ceków –Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków oraz Gminy
i Miasta Stawiszyn.

Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

-to jeden z celów statutowych stowarzyszenia. Cel ten chcemy realizować poprzez bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego osobom które mają trudności
w samodzielnym poruszaniu się czy rehabilitacji a których sprawność fizyczna wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Stowarzyszenie chce pomóc
w ograniczeniu skutków niepełnosprawności poprzez umożliwienie im szybszego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej.

Osoby, które chcą wypożyczyć sprzęt powinny złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl) do Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Po rozpatrzeniu wniosku pracownik biura umawia termin podpisania umowy użyczenia sprzętu i jego odbioru. Maksymalny termin wypożyczenia sprzętu to
6 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego przedłużania.

Osoby zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego, jak również przekazywaniem takiego sprzętu na rzecz Stowarzyszenia mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl  lub telefonicznie w biurze Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” tel.62 7637068

Zarząd Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”