• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kośielec-Kalisz polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku od m. Kamień do m. Beznatka, odcinek od km 49+351,50 do km 50+914,00.  Długość odcinaka:…

    Czytaj dalej
  • Plac zabaw przy Przedszkolu czeka na naszych najmłodszych mieszkańców Zakończyła się budowa placu zabaw dla najmłodszych przy Przedszkolu Publicznym. Plac o nawierzchni bezpiecznej żwirowo-piaskowej o grubości 20 cm o powierzchni…

    Czytaj dalej
  • Na terenie Gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku zaplanowaną do przebudowy w roku 2016 drogę. Dnia 28 kwietnia 2016 r. oddano do użytku drogę gminną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę…

    Czytaj dalej