Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków 

Tel. 62 7631002,
Fax. 62 7631151

e-mail: gmina.cekow@poczta.pl

NIP: 968-037-13-77
REGON: 000541167

foto_20081209115839

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat w tym za odpady komunalne, wodę, ścieki  należy wpłacać  na  indywidualne konta Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

Należności z tytułu opłat skarbowych można wpłacać w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia lub na konto bankowe:

90 – 8557 – 0009 – 0600 – 1885 – 2006 – 0001 

Numer konta dla wpłat dokonywanych za granicą:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
SWIFT GBWCPLPP
PL90 8557 0009 0600 1885 2006 0001

 

Nr zewnętrzny Nr komórkowy E-mail

Nazwisko

abonenta

Nazwa

referatu

62 7631-018 600091860 wojt.cekow@poczta.pl Mariusz Chojnacki Wójt
  734443869 sekretarz.cekow@poczta.pl Janusz Frątczak Z-ca Wójta
62 7631-002 600015974 dzialalnosc.cekow@poczta.pl Elżbieta Krupińska Sekretariat; Referat organizacyjny i gospodarczy; Działalność gospodarcza
62 7631-486 692083893 usc.cekow@poczta.pl Elżbieta Nowak Urząd Stanu Cywilnego
62 7631-072 692083471 ewidencja.cekow@poczta.pl Łukasz Skórzewski Ewidencja ludności; Referat ds. obywatelskich
62 7631-012 604253886 rada.cekow@poczta.pl

gmina.cekow@poczta.pl

Emilia Gdula Rada Gminy

 

62 7631-489 604256360

722323331

inwestycje.cekow@poczta.pl Maciej Czelusta Inwestycje infrastrukturalne, obronne i obrona cywilna

Alarmowy

62 7631-453 692084379 podatki.cekow@poczta.pl Anna Adamek,
Grażyna Gil
Podatki
62 7631-080

 

692084947

602558506

gopscekow@post.pl Iwona Chowańska, Agnieszka Mosiniak, Renata Pawlic,

Aneta Sobczak

Ewelina Bruś-Kurdyk

Katarzyna Węckowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ksieg.jedn.cekow@poczta.pl Izabela Grabowska Księgowość Jednostek Organizacyjnych
62 7631-455 604910632 ksiegowosc.cekow@poczta.pl Maria Bończyk,
Emilia Szczepaniak
Księgowość
692085053 Teresa Fedorczyk Księgowość
62 7631-456 692085311 Monika Machelak Kasa
62 7631-457 604252249

602558506

skarbnik.cekow@poczta.pl Mariola Grzeszkiewicz Skarbnik
62 7631-470

 

 

62 7631-082

 

 

 

62 7631-482

604254617

722081790

 

604253277

 

 

 

692083848

 

geodezja.cekow@poczta.pl

gospodarka.cekow@poczta.pl

 

 

odpady.cekow@poczta.pl

Stanisław Ginalski,

 

 

Jolanta

Rosiakowska,

Monika Ugorna

 

Ludmiła Dyrdziak

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Gruntami, Rolnictwa, Wodny i Ochrony Środowiska

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

62 7631-488 604253392 oswiata.cekow@poczta.pl Jolanta Tomczyk,

Teresa Szewczyk,

Emilia Chojnacka

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
62 7631-016 604255474 kultura.cekow@poczta.pl Janusz Nowak,
Arleta  Skobyranda
Gminne Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji
62 7631-473 cekowbiblioteka@neostrada.pl Kinga Ballion Gminna Biblioteka Publiczna w Cekowie-Kolonii
62 76 32 963 604254273 Barbara Konwińska Gminna Biblioteka Publiczna w Cekowie-Kolonii z Filią w Kamieniu
62 7631-474 Szkoła  Podstawowa
w Przespolewie
 

62 7631-472

 

spmorawin@wp.pl

 

Szkoła  Podstawowa
w Morawinie

62 7631-083 spkosmow@poczta.onet.pl Szkoła  Podstawowa
w Kosmowie
62 7631-013 gimcekow1@wp.pl Zespół Szkół w Cekowie-Kolonii
62 7631-475

62 75-128-23

604253960 zskam@gazeta.pl Zespół Szkół w Kamieniu
62 7631-088 ppcekow@poczta.onet.pl Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii
62 7631-151 FAX Urząd Gminy
62 7631-471 694470450 Witczak Henryk SUW Morawin
694472250 Baranowski Jacek Oczyszczalnia Ceków
694470750 Antczak Zenon Straż
602558477 Pietrzak Krystian Straż
668476427 Urbaniak Roman Oczyszczalnia Kamień