Na terenie Gminy Ceków-Kolonia oddano do użytku kolejną zaplanowaną

do przebudowy w roku 2016 drogę.

Dnia 1 września 2016r oddano do użytku drogę gminną Morawin-Szadek oznaczoną

w ewidencji gruntów jako działki nr:

Morawin – dz. nr 38/1

Szadek – dz. nr 163, 164 i 238

o ogólnej długości – 412 m

Przebudowa drogi polegała na tym, że z dotychczasowej nawierzchni gruntowej wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami o nawierzchni tłuczniowej.

Przebudowa tej drogi została zrealizowana ze środków budżetu gminy, oraz środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych /dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

IMG_0460 IMG_0461 IMG_0462 IMG_0463