WÓJT GMINY CEKÓW-KOLONIA

informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI O:

  • sytuacjach kryzysowych w gminie zagrażających zdrowiu i życiu
  • zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce i inne)
  • wydarzeniach kulturalnych i sportowych (festyny, imprezy sportowe, koncerty i inne)
  • z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przerwy w dostawie wody, prądu)

zarejestruj się w systemie informacyjnym.

http://cekow.serwersms.pl/

indeks